Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 13:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
וַיִּ֣חַר לְדָוִ֔יד כִּֽי־פָרַ֧ץ יְהוָ֛ה פֶּ֖רֶץ בְּעֻזָּ֑א וַיִּקְרָ֞א לַמָּקֹ֤ום הַהוּא֙ פֶּ֣רֶץ עֻזָּ֔א עַ֖ד הַיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃

wayi֣̇ẖar lĕdáwi֔yd kiֽ̇y־pára֧ẕ yĕhwá֛h pė֖reẕ bĕ̇ʻuzá֑̇ʼ wayi̇qĕrá֞ʼ lamá̇qò֤wm hahẇʼ֙ pė֣reẕ ʻuzá̇֔ʼ ʻa֖d hayò֥̇wm hazėֽh׃