Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 13:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
וַיָּבֹ֖אוּ עַד־גֹּ֣רֶן כִּידֹ֑ן וַיִּשְׁלַ֨ח עֻזָּ֜א אֶת־יָדֹ֗ו לֶאֱחֹז֙ אֶת־הָ֣אָרֹ֔ון כִּ֥י שָֽׁמְט֖וּ הַבָּקָֽר׃

wayá̇bò֖ʼẇ ʻad־gò֣̇ren ki̇ydò֑n wayi̇şĕ̌la֨ẖ ʻuzá̇֜ʼ ʼeţ־yádò֗w leʼèẖòz֙ ʼeţ־há֣ʼárò֔wn ki֥̇y şáֽ̌mĕt֖ẇ habá̇qáֽr׃