Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 17:18

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
18
מַה־יֹּוסִ֨יף עֹ֥וד דָּוִ֛יד אֵלֶ֖יךָ לְכָבֹ֣וד אֶת־עַבְדֶּ֑ךָ וְאַתָּ֖ה אֶֽת־עַבְדְּךָ֥ יָדָֽעְתָּ׃

mah־yò̇wsi֨yp ʻò֥wd dá̇wi֛yd ʼéle֖yká lĕkábò֣wd ʼeţ־ʻabĕdė֑ká wĕʼaţá֖̇h ʼeֽţ־ʻabĕdĕ̇ká֥ yádáֽʻĕţá̇׃