Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 19:15

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
15
וּבְנֵ֨י עַמֹּ֤ון רָאוּ֙ כִּי־נָ֣ס אֲרָ֔ם וַיָּנ֣וּסוּ גַם־הֵ֗ם מִפְּנֵי֙ אַבְשַׁ֣י אָחִ֔יו וַיָּבֹ֖אוּ הָעִ֑ירָה וַיָּבֹ֥א יֹואָ֖ב יְרוּשָׁלִָֽם׃ פ

ẇbĕné֨y ʻamò֤̇wn ráʼẇ֙ ki̇y־ná֣s ʼàrá֔m wayá̇n֣ẇsẇ gam־hé֗m mipĕ̇néy֙ ʼabĕşǎ֣y ʼáẖi֔yw wayá̇bò֖ʼẇ háʻi֑yráh wayá̇bò֥ʼ yòwʼá֖b yĕrẇşá̌láֽim׃ p