Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 19:4

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
4
וַיִּקַּ֨ח חָנ֜וּן אֶת־עַבְדֵ֤י דָוִיד֙ וַֽיְגַלְּחֵ֔ם וַיִּכְרֹ֧ת אֶת־מַדְוֵיהֶ֛ם בַּחֵ֖צִי עַד־הַמִּפְשָׂעָ֑ה וַֽיְשַׁלְּחֵֽם׃

wayi̇qȧ֨ẖ ẖán֜ẇn ʼeţ־ʻabĕdé֤y dáwiyd֙ waֽyĕgalĕ̇ẖé֔m wayi̇kĕrò֧ţ ʼeţ־madĕwéyhe֛m bȧẖé֖ẕiy ʻad־hami̇pĕşá̂ʻá֑h waֽyĕşǎlĕ̇ẖéֽm׃