Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 23:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
בְּנֵ֣י שִׁמְעִ֗י שְׁלֹמֹות וַחֲזִיאֵ֛ל וְהָרָ֖ן שְׁלֹשָׁ֑ה אֵ֛לֶּה רָאשֵׁ֥י הָאָבֹ֖ות לְלַעְדָּֽן׃ ס

bĕ̇né֣y şǐmĕʻi֗y şĕ̌lòmòwţ waẖàziyʼé֛l wĕhárá֖n şĕ̌lòşá֑̌h ʼé֛lėh ráʼşé֥̌y háʼábò֖wţ lĕlaʻĕdáֽ̇n׃ s