Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 26:26

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
26
ה֧וּא שְׁלֹמֹ֣ות וְאֶחָ֗יו עַ֣ל כָּל־אֹצְרֹ֤ות הַקֳּדָשִׁים֙ אֲשֶׁ֨ר הִקְדִּ֜ישׁ דָּוִ֣יד הַמֶּ֗לֶךְ וְרָאשֵׁ֧י הָאָבֹ֛ות לְשָׂרֵֽי־הָאֲלָפִ֥ים וְהַמֵּאֹ֖ות וְשָׂרֵ֥י הַצָּבָֽא׃

h֧ẇʼ şĕ̌lòmò֣wţ wĕʼeẖá֗yw ʻa֣l ká̇l־ʼòẕĕrò֤wţ haqȯdáşǐym֙ ʼàşě֨r hiqĕdi̇֜yş̌ dá̇wi֣yd hamė֗lekĕ wĕráʼşé֧̌y háʼábò֛wţ lĕşá̂réֽy־háʼàlápi֥ym wĕhamé̇ʼò֖wţ wĕşá̂ré֥y haẕá̇báֽʼ׃