Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 3:5

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
5
וְאֵ֥לֶּה נוּלְּדוּ־לֹ֖ו בִּירוּשָׁלָ֑יִם שִׁ֠מְעָא וְשֹׁובָ֞ב וְנָתָ֤ן וּשְׁלֹמֹה֙ אַרְבָּעָ֔ה לְבַת־שׁ֖וּעַ בַּת־עַמִּיאֵֽל׃

wĕʼé֥lėh nẇlĕ̇dẇ־lò֖w bi̇yrẇşá̌lá֑yim şǐ֠mĕʻáʼ wĕşò̌wbá֞b wĕnáţá֤n ẇşĕ̌lòmòh֙ ʼarĕbá̇ʻá֔h lĕbaţ־ş֖̌ẇʻa bȧţ־ʻami̇yʼéֽl׃