Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 3:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
כֹּ֖ל בְּנֵ֣י דָוִ֑יד מִלְּבַ֥ד בְּֽנֵי־פִֽילַגְשִׁ֖ים וְתָמָ֥ר אֲחֹותָֽם׃ פ

kò֖̇l bĕ̇né֣y dáwi֑yd milĕ̇ba֥d bĕֽ̇néy־piֽylagĕşǐ֖ym wĕţámá֥r ʼàẖòwţáֽm׃ p