Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Kings 16:13

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
13
אֶ֚ל כָּל־חַטֹּ֣אות בַּעְשָׁ֔א וְחַטֹּ֖אות אֵלָ֣ה בְנֹ֑ו אֲשֶׁ֣ר חָטְא֗וּ וַאֲשֶׁ֤ר הֶחֱטִ֨יאוּ֙ אֶת־יִשְׂרָאֵ֔ל לְהַכְעִ֗יס אֶת־יְהוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בְּהַבְלֵיהֶֽם׃

ʼe֚l ká̇l־ẖatò֣̇ʼwţ bȧʻĕşá̌֔ʼ wĕẖatò֖̇ʼwţ ʼélá֣h bĕnò֑w ʼàşě֣r ẖátĕʼ֗ẇ waʼàşě֤r heẖèti֨yʼẇ֙ ʼeţ־yişĕ̂ráʼé֔l lĕhakĕʻi֗ys ʼeţ־yĕhwá֛h ʼèlòhé֥y yişĕ̂ráʼé֖l bĕ̇habĕléyheֽm׃