Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Kings 17:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
וַתֵּ֖לֶךְ לָקַ֑חַת וַיִּקְרָ֤א אֵלֶ֨יהָ֙ וַיֹּאמַ֔ר לִֽקְחִי־נָ֥א לִ֛י פַּת־לֶ֖חֶם בְּיָדֵֽךְ׃

waţé֖̇lekĕ láqa֑ẖaţ wayi̇qĕrá֤ʼ ʼéle֨yhá֙ wayò̇ʼma֔r liֽqĕẖiy־ná֥ʼ li֛y pȧţ־le֖ẖem bĕ̇yádéֽkĕ׃