Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Kings 17:19

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
19
וַיֹּ֥אמֶר אֵלֶ֖יהָ תְּנִֽי־לִ֣י אֶת־בְּנֵ֑ךְ וַיִּקָּחֵ֣הוּ מֵחֵיקָ֗הּ וַֽיַּעֲלֵ֨הוּ֙ אֶל־הָעֲלִיָּ֗ה אֲשֶׁר־הוּא֙ יֹשֵׁ֣ב שָׁ֔ם וַיַּשְׁכִּבֵ֖הוּ עַל־מִטָּתֹֽו׃

wayò֥̇ʼmer ʼéle֖yhá ţĕ̇niֽy־li֣y ʼeţ־bĕ̇né֑kĕ wayi̇qá̇ẖé֣hẇ méẖéyqá֗ḣ waֽyȧʻàlé֨hẇ֙ ʼel־háʻàliyá̇֗h ʼàşěr־hẇʼ֙ yòşé֣̌b şá̌֔m wayȧşĕ̌ki̇bé֖hẇ ʻal־mitá̇ţòֽw׃