Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 10:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
וַיִּקַּ֨ח שְׁמוּאֵ֜ל אֶת־פַּ֥ךְ הַשֶּׁ֛מֶן וַיִּצֹ֥ק עַל־רֹאשֹׁ֖ו וַיִּשָּׁקֵ֑הוּ וַיֹּ֕אמֶר הֲלֹ֗וא כִּֽי־מְשָׁחֲךָ֧ יְהוָ֛ה עַל־נַחֲלָתֹ֖ו לְנָגִֽיד׃

wayi̇qȧ֨ẖ şĕ̌mẇʼé֜l ʼeţ־pȧ֥kĕ haşė֛̌men wayi̇ẕò֥q ʻal־ròʼşò֖̌w wayi̇şá̇̌qé֑hẇ wayò̇֕ʼmer hàlò֗wʼ kiֽ̇y־mĕşá̌ẖàká֧ yĕhwá֛h ʻal־naẖàláţò֖w lĕnágiֽyd׃