Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 16:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
וַיֹּ֤אמֶר שְׁמוּאֵל֙ אֵ֣יךְ אֵלֵ֔ךְ וְשָׁמַ֥ע שָׁא֖וּל וַהֲרָגָ֑נִי סוַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה עֶגְלַ֤ת בָּקָר֙ תִּקַּ֣ח בְּיָדֶ֔ךָ וְאָ֣מַרְתָּ֔ לִזְבֹּ֥חַ לַֽיהוָ֖ה בָּֽאתִי׃

wayò֤̇ʼmer şĕ̌mẇʼél֙ ʼé֣ykĕ ʼélé֔kĕ wĕşá̌ma֥ʻ şá̌ʼ֖ẇl wahàrágá֑niy swayò֣̇ʼmer yĕhwá֗h ʻegĕla֤ţ bá̇qár֙ ţi̇qȧ֣ẖ bĕ̇yáde֔ká wĕʼá֣marĕţá̇֔ lizĕbò֥̇ẖa laֽyhwá֖h báֽ̇ʼţiy׃