Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 1:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
וַתָּ֣קָם חַנָּ֔ה אַחֲרֵ֛י אָכְלָ֥ה בְשִׁלֹ֖ה וְאַחֲרֵ֣י שָׁתֹ֑ה וְעֵלִ֣י הַכֹּהֵ֗ן יֹשֵׁב֙ עַל־הַכִּסֵּ֔א עַל־מְזוּזַ֖ת הֵיכַ֥ל יְהוָֽה׃

waţá֣̇qám ẖaná̇֔h ʼaẖàré֛y ʼákĕlá֥h bĕşǐlò֖h wĕʼaẖàré֣y şá̌ţò֑h wĕʻéli֣y hakò̇hé֗n yòşé̌b֙ ʻal־haki̇sé̇֔ʼ ʻal־mĕzẇza֖ţ héyka֥l yĕhwáֽh׃