Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 21:16

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
16
חֲסַ֤ר מְשֻׁגָּעִים֙ אָ֔נִי כִּי־הֲבֵאתֶ֣ם אֶת־זֶ֔ה לְהִשְׁתַּגֵּ֖עַ עָלָ֑י הֲזֶ֖ה יָבֹ֥וא אֶל־בֵּיתִֽי׃ ס

ẖàsa֤r mĕşǔgá̇ʻiym֙ ʼá֔niy ki̇y־hàbéʼţe֣m ʼeţ־ze֔h lĕhişĕ̌ţȧgé֖̇ʻa ʻálá֑y hàze֖h yábò֥wʼ ʼel־bé̇yţiֽy׃ s