Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 21:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
וַיֹּ֤אמֶר דָּוִד֙ לַאֲחִימֶ֔לֶךְ וְאִ֛ין יֶשׁ־פֹּ֥ה תַֽחַת־יָדְךָ֖ חֲנִ֣ית אֹו־חָ֑רֶב כִּ֣י גַם־חַרְבִּ֤י וְגַם־כֵּלַי֙ לֹֽא־לָקַ֣חְתִּי בְיָדִ֔י כִּֽי־הָיָ֥ה דְבַר־הַמֶּ֖לֶךְ נָחֽוּץ׃ ס

wayò֤̇ʼmer dá̇wid֙ laʼàẖiyme֔lekĕ wĕʼi֛yn yeş̌־pò֥̇h ţaֽẖaţ־yádĕká֖ ẖàni֣yţ ʼòw־ẖá֑reb ki֣̇y gam־ẖarĕbi֤̇y wĕgam־ké̇lay֙ lòֽʼ־láqa֣ẖĕţi̇y bĕyádi֔y kiֽ̇y־háyá֥h dĕbar־hamė֖lekĕ náẖֽẇẕ׃ s