Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 30:10

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
10
וַיִּרְדֹּ֣ף דָּוִ֔ד ה֖וּא וְאַרְבַּע־מֵאֹ֣ות אִ֑ישׁ וַיַּֽעַמְדוּ֙ מָאתַ֣יִם אִ֔ישׁ אֲשֶׁ֣ר פִּגְּר֔וּ מֵעֲבֹ֖ר אֶת־נַ֥חַל הַבְּשֹֽׂור׃

wayi̇rĕdò֣̇p dá̇wi֔d h֖ẇʼ wĕʼarĕbȧʻ־méʼò֣wţ ʼi֑yş̌ wayȧֽʻamĕdẇ֙ máʼţa֣yim ʼi֔yş̌ ʼàşě֣r pi̇gĕ̇r֔ẇ méʻàbò֖r ʼeţ־na֥ẖal habĕ̇şòֽ̂wr׃