Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 3:13

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
13
וְהִגַּ֣דְתִּי לֹ֔ו כִּֽי־שֹׁפֵ֥ט אֲנִ֛י אֶת־בֵּיתֹ֖ו עַד־עֹולָ֑ם בַּעֲוֹ֣ן אֲשֶׁר־יָדַ֗ע כִּֽי־מְקַֽלְלִ֤ים לָהֶם֙ בָּנָ֔יו וְלֹ֥א כִהָ֖ה בָּֽם׃

wĕhigȧ֣dĕţi̇y lò֔w kiֽ̇y־şò̌pé֥t ʼàni֛y ʼeţ־bé̇yţò֖w ʻad־ʻòwlá֑m bȧʻàwò֣n ʼàşěr־yáda֗ʻ kiֽ̇y־mĕqaֽlĕli֤ym láhem֙ bá̇ná֔yw wĕlò֥ʼ kihá֖h báֽ̇m׃