Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 5:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
וַיִּשְׁלְח֡וּ וַיַּאַסְפוּ֩ אֶת־כָּל־סַרְנֵ֨י פְלִשְׁתִּ֜ים אֲלֵיהֶ֗ם וַיֹּֽאמְרוּ֙ מַֽה־נַּעֲשֶׂ֗ה לַֽאֲרֹון֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיֹּ֣אמְר֔וּ גַּ֣ת יִסֹּ֔ב אֲרֹ֖ון אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיַּסֵּ֕בּוּ אֶת־אֲרֹ֖ון אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ ס

wayi̇şĕ̌lĕẖ֡ẇ wayȧʼasĕpẇ֩ ʼeţ־ká̇l־sarĕné֨y pĕlişĕ̌ţi̇֜ym ʼàléyhe֗m wayòֽ̇ʼmĕrẇ֙ maֽh־nȧʻàşê֗h laֽʼàròwn֙ ʼèlòhé֣y yişĕ̂ráʼé֔l wayò֣̇ʼmĕr֔ẇ gȧ֣ţ yisò̇֔b ʼàrò֖wn ʼèlòhé֣y yişĕ̂ráʼé֑l wayȧsé̇֕ḃẇ ʼeţ־ʼàrò֖wn ʼèlòhé֥y yişĕ̂ráʼéֽl׃ s