Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 10:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
וְעַתָּ֗ה אָבִי֙ הֶעְמִ֤יס עֲלֵיכֶם֙ עֹ֣ל כָּבֵ֔ד וַאֲנִ֖י אֹסִ֣יף עַֽל־עֻלְּכֶ֑ם אָבִ֗י יִסַּ֤ר אֶתְכֶם֙ בַּשֹּׁוטִ֔ים וַאֲנִ֖י בָּֽעֲקְרַבִּֽים׃ ס

wĕʻaţá̇֗h ʼábiy֙ heʻĕmi֤ys ʻàléykem֙ ʻò֣l ká̇bé֔d waʼàni֖y ʼòsi֣yp ʻaֽl־ʻulĕ̇ke֑m ʼábi֗y yisȧ֤r ʼeţĕkem֙ bȧşò̇̌wti֔ym waʼàni֖y báֽ̇ʻàqĕrabiֽ̇ym׃ s