Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 12:13

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
13
וַיִּתְחַזֵּ֞ק הַמֶּ֧לֶךְ רְחַבְעָ֛ם בִּירוּשָׁלִַ֖ם וַיִּמְלֹ֑ךְ כִּ֣י בֶן־אַרְבָּעִ֣ים וְאַחַ֣ת שָׁנָה֩ רְחַבְעָ֨ם בְּמָלְכֹ֜ו וּֽשֲׁבַ֨ע עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֣ה׀ מָלַ֣ךְ בִּֽירוּשָׁלִַ֗ם הָ֠עִיר אֲשֶׁר־בָּחַ֨ר יְהוָ֜ה לָשׂ֨וּם אֶת־שְׁמֹ֥ו שָׁם֙ מִכֹּל֙ שִׁבְטֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו נַעֲמָ֖ה הָֽעַמֹּנִֽית׃

wayi̇ţĕẖazé̇֞q hamė֧lekĕ rĕẖabĕʻá֛m bi̇yrẇşá̌lia֖m wayi̇mĕlò֑kĕ ki֣̇y ben־ʼarĕbá̇ʻi֣ym wĕʼaẖa֣ţ şá̌náh֩ rĕẖabĕʻá֨m bĕ̇málĕkò֜w ẇֽşà̌ba֨ʻ ʻeşĕ̂ré֥h şá̌ná֣h׀ mála֣kĕ biֽ̇yrẇşá̌lia֗m há֠ʻiyr ʼàşěr־bá̇ẖa֨r yĕhwá֜h láş̂֨ẇm ʼeţ־şĕ̌mò֥w şá̌m֙ mikò̇l֙ şǐbĕté֣y yişĕ̂ráʼé֔l wĕşé֣̌m ʼimò̇֔w naʻàmá֖h háֽʻamò̇niֽyţ׃