Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 26:7

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
7
וַיַּעְזְרֵ֨הוּ הָֽאֱלֹהִ֜ים עַל־פְּלִשְׁתִּ֧ים וְעַל־הָעַרְבִיִּים הַיֹּשְׁבִ֥ים בְּגוּר־בָּ֖עַל וְהַמְּעוּנִֽים׃

wayȧʻĕzĕré֨hẇ háֽʼèlòhi֜ym ʻal־pĕ̇lişĕ̌ţi֧̇ym wĕʻal־háʻarĕbiyi̇ym hayò̇şĕ̌bi֥ym bĕ̇gẇr־bá֖̇ʻal wĕhamĕ̇ʻẇniֽym׃