Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 27:3

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
3
ה֗וּא בָּנָ֛ה אֶת־שַׁ֥עַר בֵּית־יְהוָ֖ה הָעֶלְיֹ֑ון וּבְחֹומַ֥ת הָעֹ֛פֶל בָּנָ֖ה לָרֹֽב׃

h֗ẇʼ bá̇ná֛h ʼeţ־şǎ֥ʻar bé̇yţ־yĕhwá֖h háʻelĕyò֑wn ẇbĕẖòwma֥ţ háʻò֛pel bá̇ná֖h láròֽb׃