Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 31:15

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
15
וְעַל־יָדֹ֡ו עֵ֣דֶן וּ֠מִנְיָמִן וְיֵשׁ֨וּעַ וּֽשְׁמַֽעְיָ֜הוּ אֲמַרְיָ֧הוּ וּשְׁכַנְיָ֛הוּ בְּעָרֵ֥י הַכֹּהֲנִ֖ים בֶּאֱמוּנָ֑ה לָתֵ֤ת לַאֲחֵיהֶם֙ בְּמַחְלְקֹ֔ות כַּגָּדֹ֖ול כַּקָּטָֽן׃

wĕʻal־yádò֡w ʻé֣den ẇ֠minĕyámin wĕyéş̌֨ẇʻa ẇֽşĕ̌maֽʻĕyá֜hẇ ʼàmarĕyá֧hẇ ẇşĕ̌kanĕyá֛hẇ bĕ̇ʻáré֥y hakò̇hàni֖ym bėʼèmẇná֑h láţé֤ţ laʼàẖéyhem֙ bĕ̇maẖĕlĕqò֔wţ kȧgá̇dò֖wl kȧqá̇táֽn׃