Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 31:21

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
21
וּבְכָֽל־מַעֲשֶׂ֞ה אֲשֶׁר־הֵחֵ֣ל׀ בַּעֲבֹודַ֣ת בֵּית־הָאֱלֹהִ֗ים וּבַתֹּורָה֙ וּבַמִּצְוָ֔ה לִדְרֹ֖שׁ לֵֽאלֹהָ֑יו בְּכָל־לְבָבֹ֥ו עָשָׂ֖ה וְהִצְלִֽיחַ׃ פ

ẇbĕkáֽl־maʻàşê֞h ʼàşěr־héẖé֣l׀ bȧʻàbòwda֣ţ bé̇yţ־háʼèlòhi֗ym ẇbaţò̇wráh֙ ẇbami̇ẕĕwá֔h lidĕrò֖ş̌ léֽʼlòhá֑yw bĕ̇kál־lĕbábò֥w ʻáşá֖̂h wĕhiẕĕliֽyẖa׃ p