Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 3:12

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
12
וּכְנַ֨ף הַכְּר֤וּב הָאֶחָד֙ אַמֹּ֣ות חָמֵ֔שׁ מַגִּ֖יעַ לְקִ֣יר הַבָּ֑יִת וְהַכָּנָ֤ף הָאַחֶ֨רֶת֙ אַמֹּ֣ות חָמֵ֔שׁ דְּבֵקָ֕ה לִכְנַ֖ף הַכְּר֥וּב הָאַחֵֽר׃

ẇkĕna֨p hakĕ̇r֤ẇb háʼeẖád֙ ʼamò֣̇wţ ẖámé֔ş̌ magi֖̇yʻa lĕqi֣yr habá֑̇yiţ wĕhaká̇ná֤p háʼaẖe֨reţ֙ ʼamò֣̇wţ ẖámé֔ş̌ dĕ̇béqá֕h likĕna֖p hakĕ̇r֥ẇb háʼaẖéֽr׃