Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 5:5

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
5
וַיַּעֲל֤וּ אֶת־הָאָרֹון֙ וְאֶת־אֹ֣הֶל מֹועֵ֔ד וְאֶת־כָּל־כְּלֵ֥י הַקֹּ֖דֶשׁ אֲשֶׁ֣ר בָּאֹ֑הֶל הֶעֱל֣וּ אֹתָ֔ם הַכֹּהֲנִ֖ים הַלְוִיִּֽם׃

wayȧʻàl֤ẇ ʼeţ־háʼáròwn֙ wĕʼeţ־ʼò֣hel mòwʻé֔d wĕʼeţ־ká̇l־kĕ̇lé֥y haqò֖̇deş̌ ʼàşě֣r bá̇ʼò֑hel heʻèl֣ẇ ʼòţá֔m hakò̇hàni֖ym halĕwiyiֽ̇m׃