Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 8:5

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
5
וַיִּ֜בֶן אֶת־בֵּ֤ית חֹורֹון֙ הָֽעֶלְיֹ֔ון וְאֶת־בֵּ֥ית חֹורֹ֖ון הַתַּחְתֹּ֑ון עָרֵ֣י מָצֹ֔ור חֹומֹ֖ות דְּלָתַ֥יִם וּבְרִֽיחַ׃

wayi̇֜ben ʼeţ־bé֤̇yţ ẖòwròwn֙ háֽʻelĕyò֔wn wĕʼeţ־bé֥̇yţ ẖòwrò֖wn haţȧẖĕţò֑̇wn ʻáré֣y máẕò֔wr ẖòwmò֖wţ dĕ̇láţa֥yim ẇbĕriֽyẖa׃