Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 12:13

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
13
וְלַגֹּֽדְרִים֙ וּלְחֹצְבֵ֣י הָאֶ֔בֶן וְלִקְנֹ֤ות עֵצִים֙ וְאַבְנֵ֣י מַחְצֵ֔ב לְחַזֵּ֖ק אֶת־בֶּ֣דֶק בֵּית־יְהוָ֑ה וּלְכֹ֛ל אֲשֶׁר־יֵצֵ֥א עַל־הַבַּ֖יִת לְחָזְקָֽה׃

wĕlagòֽ̇dĕriym֙ ẇlĕẖòẕĕbé֣y háʼe֔ben wĕliqĕnò֤wţ ʻéẕiym֙ wĕʼabĕné֣y maẖĕẕé֔b lĕẖazé֖̇q ʼeţ־bė֣deq bé̇yţ־yĕhwá֑h ẇlĕkò֛l ʼàşěr־yéẕé֥ʼ ʻal־habȧ֖yiţ lĕẖázĕqáֽh׃