Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 12:20

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
20
וְיֶ֛תֶר דִּבְרֵ֥י יֹואָ֖שׁ וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה הֲלֹוא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

wĕye֛ţer di̇bĕré֥y yòwʼá֖ş̌ wĕkál־ʼàşě֣r ʻáşá֑̂h hàlòwʼ־hé֣m kĕ̇ţẇbi֗ym ʻal־sé֛per di̇bĕré֥y hayá̇mi֖ym lĕmalĕké֥y yĕhẇdáֽh׃