Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 12:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
וַיֵּאֹ֖תוּ הַכֹּֽהֲנִ֑ים לְבִלְתִּ֤י קְחַת־כֶּ֨סֶף֙ מֵאֵ֣ת הָעָ֔ם וּלְבִלְתִּ֥י חַזֵּ֖ק אֶת־בֶּ֥דֶק הַבָּֽיִת׃

wayé̇ʼò֖ţẇ hakòֽ̇hàni֑ym lĕbilĕţi֤̇y qĕẖaţ־kė֨sep֙ méʼé֣ţ háʻá֔m ẇlĕbilĕţi֥̇y ẖazé֖̇q ʼeţ־bė֥deq habáֽ̇yiţ׃