Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 13:10

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
10
בִּשְׁנַ֨ת שְׁלֹשִׁ֤ים וָשֶׁ֨בַע֙ שָׁנָ֔ה לְיֹואָ֖שׁ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָ֠לַךְ יְהֹואָ֨שׁ בֶּן־יְהֹואָחָ֤ז עַל־יִשְׂרָאֵל֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון שֵׁ֥שׁ עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָֽה׃

bi̇şĕ̌na֨ţ şĕ̌lòşǐ֤ym wáşě֨baʻ֙ şá̌ná֔h lĕyòwʼá֖ş̌ me֣lekĕ yĕhẇdá֑h má֠lakĕ yĕhòwʼá֨ş̌ bėn־yĕhòwʼáẖá֤z ʻal־yişĕ̂ráʼél֙ bĕ̇şò֣̌mĕrò֔wn şé֥̌ş̌ ʻeşĕ̂ré֖h şá̌náֽh׃