Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 13:6

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
6
אַ֠ךְ לֹֽא־סָ֜רוּ מֵחַטֹּ֧אות בֵּית־יָרָבְעָ֛ם אֲשֶׁר־הֶחֱטִי אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל בָּ֣הּ הָלָ֑ךְ וְגַם֙ הָאֲשֵׁרָ֔ה עָמְדָ֖ה בְּשֹׁמְרֹֽון׃

ʼa֠kĕ lòֽʼ־sá֜rẇ méẖatò֧̇ʼwţ bé̇yţ־yárábĕʻá֛m ʼàşěr־heẖètiy ʼeţ־yişĕ̂ráʼé֖l bá֣̇ḣ hálá֑kĕ wĕgam֙ háʼàşé̌rá֔h ʻámĕdá֖h bĕ̇şò̌mĕròֽwn׃