Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 16:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
בִּשְׁנַת֙ שְׁבַֽע־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה לְפֶ֖קַח בֶּן־רְמַלְיָ֑הוּ מָלַ֛ךְ אָחָ֥ז בֶּן־יֹותָ֖ם מֶ֥לֶךְ יְהוּדָֽה׃

bi̇şĕ̌naţ֙ şĕ̌baֽʻ־ʻeşĕ̂ré֣h şá̌ná֔h lĕpe֖qaẖ bėn־rĕmalĕyá֑hẇ mála֛kĕ ʼáẖá֥z bėn־yòwţá֖m me֥lekĕ yĕhẇdáֽh׃