Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 22:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
בֶּן־שְׁמֹנֶ֤ה שָׁנָה֙ יֹאשִׁיָּ֣הוּ בְמָלְכֹ֔ו וּשְׁלֹשִׁ֤ים וְאַחַת֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו יְדִידָ֥ה בַת־עֲדָ֖יָה מִבָּצְקַֽת׃

bėn־şĕ̌mòne֤h şá̌náh֙ yòʼşǐyá֣̇hẇ bĕmálĕkò֔w ẇşĕ̌lòşǐ֤ym wĕʼaẖaţ֙ şá̌ná֔h mála֖kĕ bi̇yrẇşá̌liá֑m wĕşé֣̌m ʼimò̇֔w yĕdiydá֥h baţ־ʻàdá֖yáh mibá̇ẕĕqaֽţ׃