Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 22:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
וַ֠יֹּאמֶר חִלְקִיָּ֜הוּ הַכֹּהֵ֤ן הַגָּדֹול֙ עַל־שָׁפָ֣ן הַסֹּפֵ֔ר סֵ֧פֶר הַתֹּורָ֛ה מָצָ֖אתִי בְּבֵ֣ית יְהוָ֑ה וַיִּתֵּ֨ן חִלְקִיָּ֧ה אֶת־הַסֵּ֛פֶר אֶל־שָׁפָ֖ן וַיִּקְרָאֵֽהוּ׃

wa֠yò̇ʼmer ẖilĕqiyá̇֜hẇ hakò̇hé֤n hagá̇dòwl֙ ʻal־şá̌pá֣n hasò̇pé֔r sé֧per haţò̇wrá֛h máẕá֖ʼţiy bĕ̇bé֣yţ yĕhwá֑h wayi̇ţé̇֨n ẖilĕqiyá֧̇h ʼeţ־hasé֛̇per ʼel־şá̌pá֖n wayi̇qĕráʼéֽhẇ׃