Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 2:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
וַיֹּאמֶר֩ אֵלִיָּ֨הוּ אֶל־אֱלִישָׁ֜ע שֵֽׁב־נָ֣א פֹ֗ה כִּ֤י יְהוָה֙ שְׁלָחַ֣נִי עַד־בֵּֽית־אֵ֔ל וַיֹּ֣אמֶר אֱלִישָׁ֔ע חַי־יְהוָ֥ה וְחֵֽי־נַפְשְׁךָ֖ אִם־אֶעֶזְבֶ֑ךָּ וַיֵּרְד֖וּ בֵּֽית־אֵֽל׃

wayò̇ʼmer֩ ʼéliyá̇֨hẇ ʼel־ʼèliyşá̌֜ʻ şéֽ̌b־ná֣ʼ pò֗h ki֤̇y yĕhwáh֙ şĕ̌láẖa֣niy ʻad־béֽ̇yţ־ʼé֔l wayò֣̇ʼmer ʼèliyşá̌֔ʻ ẖay־yĕhwá֥h wĕẖéֽy־napĕşĕ̌ká֖ ʼim־ʼeʻezĕbe֑ká̇ wayé̇rĕd֖ẇ béֽ̇yţ־ʼéֽl׃