Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Samuel 10:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
וַֽיְהִי֙ אַֽחֲרֵי־כֵ֔ן וַיָּ֕מָת מֶ֖לֶךְ בְּנֵ֣י עַמֹּ֑ון וַיִּמְלֹ֛ךְ חָנ֥וּן בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃

waֽyĕhiy֙ ʼaֽẖàréy־ké֔n wayá̇֕máţ me֖lekĕ bĕ̇né֣y ʻamò֑̇wn wayi̇mĕlò֛kĕ ẖán֥ẇn bĕ̇nò֖w ţȧẖĕţáֽ̇yw׃