Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Samuel 8:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
וּמִבֶּ֥טַח וּמִבֵּֽרֹתַ֖י עָרֵ֣י הֲדַדְעָ֑זֶר לָקַ֞ח הַמֶּ֧לֶךְ דָּוִ֛ד נְחֹ֖שֶׁת הַרְבֵּ֥ה מְאֹֽד׃ ס

ẇmibė֥taẖ ẇmibéֽ̇ròţa֖y ʻáré֣y hàdadĕʻá֑zer láqa֞ẖ hamė֧lekĕ dá̇wi֛d nĕẖò֖şěţ harĕbé֥̇h mĕʼòֽd׃ s