Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 2:13

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
13
וְדָתָ֣א נֶפְקַ֔ת וְחַכִּֽימַיָּ֖א מִֽתְקַטְּלִ֑ין וּבְעֹ֛ו דָּנִיֵּ֥אל וְחַבְרֹ֖והִי לְהִתְקְטָלָֽה׃ פ

wĕdáţá֣ʼ nepĕqa֔ţ wĕẖakiֽ̇ymayá֖̇ʼ miֽţĕqatĕ̇li֑yn ẇbĕʻò֛w dá̇niyé֥̇ʼl wĕẖabĕrò֖whiy lĕhiţĕqĕtáláֽh׃ p