Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 2:16

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
16
וְדָ֣נִיֵּ֔אל עַ֖ל וּבְעָ֣ה מִן־מַלְכָּ֑א דִּ֚י זְמָ֣ן יִנְתֵּן־לֵ֔הּ וּפִשְׁרָ֖א לְהַֽחֲוָיָ֥ה לְמַלְכָּֽא׃ פ

wĕdá֣niyé̇֔ʼl ʻa֖l ẇbĕʻá֣h min־malĕká֑̇ʼ di֚̇y zĕmá֣n yinĕţé̇n־lé֔ḣ ẇpişĕ̌rá֖ʼ lĕhaֽẖàwáyá֥h lĕmalĕkáֽ̇ʼ׃ p