Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 2:20

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
20
עָנֵ֤ה דָֽנִיֵּאל֙ וְאָמַ֔ר לֶהֱוֵ֨א שְׁמֵ֤הּ דִּֽי־אֱלָהָא֙ מְבָרַ֔ךְ מִן־עָלְמָ֖א וְעַ֣ד־עָלְמָ֑א דִּ֧י חָכְמְתָ֛א וּגְבוּרְתָ֖א דִּ֥י לֵֽהּ־הִֽיא׃

ʻáné֤h dáֽniyé̇ʼl֙ wĕʼáma֔r lehèwé֨ʼ şĕ̌mé֤ḣ diֽ̇y־ʼèláháʼ֙ mĕbára֔kĕ min־ʻálĕmá֖ʼ wĕʻa֣d־ʻálĕmá֑ʼ di֧̇y ẖákĕmĕţá֛ʼ ẇgĕbẇrĕţá֖ʼ di֥̇y léֽḣ־hiֽyʼ׃