Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 2:28

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
28
בְּרַ֡ם אִיתַ֞י אֱלָ֤הּ בִּשְׁמַיָּא֙ גָּלֵ֣א רָזִ֔ין וְהֹודַ֗ע לְמַלְכָּא֙ נְבֽוּכַדְנֶצַּ֔ר מָ֛ה דִּ֥י לֶהֱוֵ֖א בְּאַחֲרִ֣ית יֹומַיָּ֑א חֶלְמָ֨ךְ וְחֶזְוֵ֥י רֵאשָׁ֛ךְ עַֽל־מִשְׁכְּבָ֖ךְ דְּנָ֥ה הֽוּא׃ פ

bĕ̇ra֡m ʼiyţa֞y ʼèlá֤ḣ bi̇şĕ̌mayá̇ʼ֙ gá̇lé֣ʼ rázi֔yn wĕhòwda֗ʻ lĕmalĕká̇ʼ֙ nĕbֽẇkadĕneẕȧ֔r má֛h di֥̇y lehèwé֖ʼ bĕ̇ʼaẖàri֣yţ yòwmayá֑̇ʼ ẖelĕmá֨kĕ wĕẖezĕwé֥y réʼşá֛̌kĕ ʻaֽl־mişĕ̌kĕ̇bá֖kĕ dĕ̇ná֥h hֽẇʼ׃ p