Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 2:6

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
6
וְהֵ֨ן חֶלְמָ֤א וּפִשְׁרֵהּ֙ תְּֽהַחֲוֹ֔ן מַתְּנָ֤ן וּנְבִזְבָּה֙ וִיקָ֣ר שַׂגִּ֔יא תְּקַבְּל֖וּן מִן־קֳדָמָ֑י לָהֵ֕ן חֶלְמָ֥א וּפִשְׁרֵ֖הּ הַחֲוֹֽנִי׃

wĕhé֨n ẖelĕmá֤ʼ ẇpişĕ̌réḣ֙ ţĕֽ̇haẖàwò֔n maţĕ̇ná֤n ẇnĕbizĕbá̇h֙ wiyqá֣r şâgi̇֔yʼ ţĕ̇qabĕ̇l֖ẇn min־qodámá֑y láhé֕n ẖelĕmá֥ʼ ẇpişĕ̌ré֖ḣ haẖàwòֽniy׃