Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 6:14

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
14
בֵּ֠אדַיִן עֲנֹ֣ו וְאָמְרִין֮ קֳדָ֣ם מַלְכָּא֒ דִּ֣י דָנִיֵּ֡אל דִּי֩ מִן־בְּנֵ֨י גָלוּתָ֜א דִּ֣י יְה֗וּד לָא־שָׂ֨ם עֲלַיִךְ מַלְכָּא֙ טְעֵ֔ם וְעַל־אֱסָרָ֖א דִּ֣י רְשַׁ֑מְתָּ וְזִמְנִ֤ין תְּלָתָה֙ בְּיֹומָ֔א בָּעֵ֖א בָּעוּתֵֽהּ׃

bé̇֠ʼdayin ʻànò֣w wĕʼámĕriyn֮ qodá֣m malĕká̇ʼ֒ di֣̇y dániyé̇֡ʼl di̇y֩ min־bĕ̇né֨y gálẇţá֜ʼ di֣̇y yĕh֗ẇd láʼ־şá̂֨m ʻàlayikĕ malĕká̇ʼ֙ tĕʻé֔m wĕʻal־ʼèsárá֖ʼ di֣̇y rĕşǎ֑mĕţá̇ wĕzimĕni֤yn ţĕ̇láţáh֙ bĕ̇yòwmá֔ʼ bá̇ʻé֖ʼ bá̇ʻẇţéֽḣ׃