Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Deuteronomy 30:15

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
15
רְאֵ֨ה נָתַ֤תִּי לְפָנֶ֨יךָ֙ הַיֹּ֔ום אֶת־הַֽחַיִּ֖ים וְאֶת־הַטֹּ֑וב וְאֶת־הַמָּ֖וֶת וְאֶת־הָרָֽע׃

rĕʼé֨h náţa֤ţi̇y lĕpáne֨yká֙ hayò̇֔wm ʼeţ־haֽẖayi֖̇ym wĕʼeţ־hatò֑̇wb wĕʼeţ־hamá֖̇weţ wĕʼeţ־háráֽʻ׃