Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Deuteronomy 32:32

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
32
כִּֽי־מִגֶּ֤פֶן סְדֹם֙ גַּפְנָ֔ם וּמִשַּׁדְמֹ֖ת עֲמֹרָ֑ה עֲנָבֵ֨מֹו֙ עִנְּבֵי־רֹ֔ושׁ אַשְׁכְּלֹ֥ת מְרֹרֹ֖ת לָֽמֹו׃

kiֽ̇y־migė֤pen sĕdòm֙ gȧpĕná֔m ẇmişȧ̌dĕmò֖ţ ʻàmòrá֑h ʻànábé֨mòw֙ ʻinĕ̇béy־rò֔wş̌ ʼaşĕ̌kĕ̇lò֥ţ mĕròrò֖ţ láֽmòw׃