Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Deuteronomy 32:35

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
35
לִ֤י נָקָם֙ וְשִׁלֵּ֔ם לְעֵ֖ת תָּמ֣וּט רַגְלָ֑ם כִּ֤י קָרֹוב֙ יֹ֣ום אֵידָ֔ם וְחָ֖שׁ עֲתִדֹ֥ת לָֽמֹו׃

li֤y náqám֙ wĕşǐlé̇֔m lĕʻé֖ţ ţá̇m֣ẇt ragĕlá֑m ki֤̇y qáròwb֙ yò֣wm ʼéydá֔m wĕẖá֖ş̌ ʻàţidò֥ţ láֽmòw׃