Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Deuteronomy 32:50

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
50
וּמֻ֗ת בָּהָר֙ אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ עֹלֶ֣ה שָׁ֔מָּה וְהֵאָסֵ֖ף אֶל־עַמֶּ֑יךָ כַּֽאֲשֶׁר־מֵ֞ת אַהֲרֹ֤ן אָחִ֨יךָ֙ בְּהֹ֣ר הָהָ֔ר וַיֵּאָ֖סֶף אֶל־עַמָּֽיו׃

ẇmu֗ţ bá̇hár֙ ʼàşě֤r ʼaţá̇h֙ ʻòle֣h şá̌֔má̇h wĕhéʼásé֖p ʼel־ʻamė֑yká kȧֽʼàşěr־mé֞ţ ʼahàrò֤n ʼáẖi֨yká֙ bĕ̇hò֣r háhá֔r wayé̇ʼá֖sep ʼel־ʻamáֽ̇yw׃